765 San Antonio Rd #5, Palo Alto 94303 - Virtual Tour

Silicon Valley Real Estate | JLee Realty

  • 765 San Antonio Rd #5, Palo Alto 94303
 
 
san_antonio_rd_765_5

Switch to Smart Phone view

765 San Antonio Rd #5, Palo Alto 94303

Contemporary style with wood laminate floors and European style cabinets.

$950,000