3283 Lindenoaks Dr, San Jose 95117 - Virtual Tour

Silicon Valley Real Estate | JLee Realty

  • 3283 Lindenoaks Dr, San Jose 95117
 
 
lindenoaks_dr_3283

Switch to Smart Phone view

3283 Lindenoaks Dr, San Jose 95117

Delightful Home, Four Bedrooms Plus Studio

$1,800,000